Disclaimer
Gebruik van de webshop www.pn-zonwering.nl

De informatie en de producten die worden getoond in deze webshop zijn bedoeld voor verkoopdoeleinden. De bij deze producten vermelde prijzen zijn met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en zorgvuldigheid vastgesteld. Toch kunnen wij u niet garanderen dat de getoonde informatie en de getoonde prijzen op www.pn-zonwering.nl altijd juist en/of actueel zijn. De getoonde prijzen zijn daarom altijd onder voorbehoud van eventuele wijzigingen vooraf, tijdens of na het aankoopproces is voltooid wanneer duidelijk blijkt dat de prijzen fout zijn vermeld. U kunt geen claims leggen op basis van onjuiste product- en/of prijsinformatie. Daarnaast kunnen wij u niet garanderen dat de webshop www.pn-zonwering.nl altijd correct werkt of vrij is van virussen.

Intellectueel eigendom

De getoonde informatie op deze website behoort toe aan PN Kozijnen gevestigd te De amert 414 E 5462 GH Veghel. De informatie is bedoeld om u te informeren en u de mogelijkheid te bieden getoonde producten aan te kopen.

Informatie van derden

In onze webshop worden links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt die afkomstig zijn van derden. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kunt u geen claims leggen op PN Kozijnen naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door PN Kozijnen niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de webshop, de prijsinformatie en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissement- district waarbinnen PN Kozijnen valt.